Koop nu. Betaal 30 dagen later met Klarna.
0

Uw mandje is leeg

Retourbeleid

HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Limitless eCom GmbH, Warthestraße 21 in 14513 Teltow, door middel van een duidelijke verklaring (bijv. contracteren, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

• Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.
• Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel verstrijkt.
• Contracten voor de levering van verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden als de verzegeling na levering is verwijderd.
• Overeenkomsten tot levering van goederen indien deze na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen.
• Overeenkomsten voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan worden geleverd en waarvan de dagwaarde gebonden is aan schommelingen in de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
• Overeenkomsten voor levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking als de verzegeling na levering is verbroken.
• Overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.
• Overeenkomsten tot levering van goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de bedenktijd kunnen voordoen.

Voorbeeld herroepingsformulier

Downloaden als PDF

Limitless eCom GmbH, Warthestraße 21 in 14513 Teltow, telefoon: +49 (0) 179 5174971, e-mail: support@diamondsmileteeth.com