Koop nu. Betaal 30 dagen later met Klarna.
0

Uw mandje is leeg

Afdruk


De auteur en verantwoordelijke voor de inhoud (volgens § 5 TMG / § 55 II RStV) evenals de presentatie van deze website/domein is uitsluitend het bedrijf Limitless eCom GmbH:

Informatie volgens § 5 TMG
Limitless eCom GmbH
Warthestrasse 21
14513 Teltow

Rechtbank van het register: Potsdam

Registerplaatje: HRB 35582
Fiscaal nummer: 27/200/41798
BTW-identificatienummer: DE341434749

Vertegenwoordigd door:
Dennis Thoms 
Marcel Ritzke

contact:
Telefoon: +(49) 179 5174971
WhatsApp: +(49) 179 5174971
E-mail: support@diamondsmileteeth.nl
Fax: dennis.thoms5@epost.de

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Dennis Thoms

Adres als hierboven.

Inhoud van de website
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grove nalatigheid heeft gehandeld. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de gehele website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Foto credits
De op deze website/domein gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van:

- gekocht Shutterstock.com
- werden gefotografeerd door (Limitless eCom GmbH) zelf
- verstrekt door de aannemer of
- verstrekt door de cliënt.

Informatie over online geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.
Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

(1) Limitless eCom GmbH is volgens het geldende recht verplicht de consument te wijzen op het bestaan van het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat gebruikt kan worden om geschillen zonder gerechtelijke tussenkomst op te lossen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de oprichting van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr

(2) Limitless eCom GmbH is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken en heeft daarom besloten niet vrijwillig deel te nemen.

Waarschuwing
In geval van domeingeschillen of mededingingsrechtelijke of andere problemen, verzoeken wij u vooraf contact met ons op te nemen om onnodige juridische geschillen en kosten te vermijden. De kosten van een juridische waarschuwing zonder voorafgaand contact zullen worden afgewezen als ongegrond in de zin van de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken.

E-mail: support@diamondsmileteeth.nl
Telefoon: +(49) 179 5174971
WhatsApp: +(49) 179 5174971Disclaimer
Aansprakelijkheid voor de inhoud
Als dienstverlener zijn wij overeenkomstig § 7 lid 1 van de Duitse Telemediawet (TMG) verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend is geworden. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright
De door de exploitanten op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

De opdruk geldt ook voor de volgende pagina's:
https://twitter.com/LenaWag22855925
https://www.instagram.com/diamondsmileteeth/
https://www.tumblr.com/blog/lenawagnerblog
https://www.pinterest.de/diamondsmileteeth/
https://www.facebook.com/forabriliantsmile/